Klimaatdialoog voor een klimaatbestendig Dongen

 

 

Gemeente Dongen gaat samen met inwoners aan de slag om Dongen klimaatbestendiger te maken. Met een zogeheten klimaatdialoog nodigt de gemeente Dongen inwoners uit om hun ervaringen te delen en mee te denken over eventuele aanpassingen in hun omgeving, om deze beter bestand te maken tegen bijvoorbeeld hitte en hevige regenval. Hevige plensbuien en langdurige droogte vragen namelijk om een aanpassing van de omgeving.

Klimaatdialoog
De gemeente Dongen vraagt inwoners hun ervaring en mening op het gebied van hitte en hevige regenval te delen. De klimaatdialoog wordt gehouden op het platform www.samen.dongen.nl. Hier kunnen inwoners van de gemeente Dongen meedenken over aanpassingen in hun woonomgeving die bijdragen aan het klimaatbestendiger maken van de gemeente. Zo zorgt extra groen bijvoorbeeld voor meer verkoeling en kan regenwater worden aangewend voor drogere periodes.
De uitkomsten van deze klimaatdialoog dragen ook bij aan het verder ontwikkelen van de gemeentelijke plannen voor het klimaatbestendig maken van de gemeente Dongen.

Prijsvraag
Met een prijsvraag worden inwoners uitgedaagd om samen met buren na te denken over hoe hun eigen straat aangepast kan worden om te zorgen dat ook met een veranderend klimaat de straat een fijne woonomgeving blijft. De winnaar van de prijsvraag krijgt hulp vanuit de gemeente om het idee voor een klimaatbestendige straat, wijk of buurt uit te voeren. Meer informatie over de prijsvraag is te vinden op www.samen.dongen.nl.

Kleine aanpassingen maken verschil
In de zomer van 2020 zijn zogenaamde klimaatstresstesten uitgevoerd. Aan de hand van deze testen zijn gebieden in kaart gebracht die kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. Hierbij is gekeken naar de gevolgen van aan houdende hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. Aanpassingen kunnen ervoor zorgen dat de omgeving beter is voorbereid op extreem weer. Een voorbeeld hiervan is de parkeerplaats bij het Wilhelminaplein. Door speciaal ontworpen tegels is er ruimte voor groen en wordt het regenwater opgeslagen in de fundering onder de tegel. Het water kan zo door de grond opgenomen worden en is beschikbaar voor drogere tijden. Ook u kunt een bijdrage leveren aan een eigen gezonde leefomgeving door bijvoorbeeld meer groen aan te planten. Het weer zelf is op korte termijn niet te veranderen, maar door zelfs kleine aanpassingen en kan ervoor worden gezorgd dat uw woonomgeving het extreme weer beter aankan.