Subsidie energieadvies en procesbegeleiding VvE’s

Het subsidiebedrag zal 75% van de factuur zijn (inclusief BTW), maar niet meer dan het maximum subsidiebedrag.

De subsidie voor energieadvies en procesbegeleiding kan in combinatie met de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis worden genomen. 

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.