Subsidie klimaatbestendige maatregelen Loon op Zand

De gemeente Loon op Zand geeft subsidie voor verschillende klimaatbestendige maatregelen. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 25% van de kosten tot een maximum van € 1.000 voor elke aanvraag. Inwoners die samenwerken in een straat, wijk of buurt kunnen een extra subsidie krijgen.

De subsidie geldt voor de volgende maatregelen:

 • Tegels eruit, planten erin (minimaal 10 m2 tuin, geen kunstgras)
 • Regenwatervijver (minimaal 10 m2)
 • Geveltuin (minimaal 5 m2)
 • Regenton
 • Waterdoorlatende verharding
 • Een groen dak
 • Een groenere buurt (samen met minstens 3 buren)
 • Een groene inrichting speel- of schoolplein
 • Regenwater naar groenstrook/wadi

Enkele voorwaarden:

 • De maatregel wordt uitgevoerd binnen de bebouwde kom met een gemengd rioolstelsel van de gemeente Loon op Zand
 • U bent nog niet begonnen met het uitvoeren van de maatregel
 • De maatregel draagt bij aan de doelen van de regeling en (of) zorgt voor een verbetering ten opzichte van de bestaande situatie
 • De maatregel mag geen onderdeel zijn van nieuwbouw

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.