Subsidie klimaatbestendige maatregelen Loon op Zand

De gemeente Loon op Zand geeft subsidie voor verschillende klimaatbestendige maatregelen.

Maatregelen moeten de hoeveelheid water die naar het riool gaat verminderen, of de groen- en waterstructuur versterken. Bijvoorbeeld:

 • Tegels eruit en planten erin (minimaal 10 m2 tuin, geen kunstgras)
 • Regenwatervijver (minimaal 10 m2)
 • Geveltuin (minimaal 5 m2)
 • Regenton
 • Waterdoorlatende verharding
 • Groen dak
 • Groenere buurt (samen met minstens 3 buren)
 • Groene inrichting speel- of schoolplein
 • Regenwater naar groenstrook/wadi

Bedrag

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 25% van de kosten tot een maximum van € 1.000 voor elke aanvraag. Inwoners die samenwerken in een straat, wijk of buurt kunnen een extra subsidie krijgen van maximaal 35% van de kosten, met een maximum van € 5.000.

Belangrijkste voorwaarden

 • Je bent nog niet begonnen met het uitvoeren van de maatregel
 • De maatregel wordt uitgevoerd binnen de bebouwde kom met een gemengd rioolstelsel van de gemeente Loon op Zand
 • De maatregel draagt bij aan de doelen van de regeling en (of) zorgt voor een verbetering ten opzichte van de bestaande situatie
 • De maatregel mag geen onderdeel zijn van nieuwbouw
 • Je bent particulier of een samenwerkingsverband van particulieren (zoals een vereniging, stichting of informele organisatie een VvE)

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.